Saltar als continguts principals.

Conferència: “Conveni i liquidació” - Cinquena sessió del curs de Dret concursal 2017

13/12/2017 16:00

Organitza:
Secció de Dret Mercantil i Concursal del Col·legi.

Informació general:

Des de l'aprovació de la Llei Concursal l'any 2.003 el Col·legi d'Advocats de Tarragona ha vingut oferint als seus col·legiats i la resta de professionals interessats, formació continuada per a l'exercici de les funcions d'Administració Concursal.

Per al Col·legi Professional la norma comporta dues exigències que estan íntimament relacionades:

 1. La de comprovació del compliment del doble requisit legal (experiència efectiva de més de 5 anys + formació continuada) per a remissió de la Llista al Jutjat en el mes de desembre.
 2. Facilitar als seus col·legiats el compliment de l'obligació de formació continuada, mitjançant la realització de cursos i conferències amb aquesta finalitat.

L'ICAT, a través de la Secció de Dret Mercantil i Concursal, presenta als seus col·legiats el ‘Curs de Dret Concursal 2.017’, que està obert a tots els col·legiats interessats per la matèria i que es presenta com el mitjà per complir els dos objectius abans referits de facilitació i comprovació del compliment efectiu de la formació continuada als Administradors Concursals per a la seva inclusió a la Llista.

El present Curs, en la mesura en què va dirigit fonamentalment a advocats, amb formació acadèmica i experiència lletrada, pretén posar l'accent en els aspectes pràctics i en les complexitats derivades de la influència que en el concurs tenen altres matèries, fonamentalment les de tipus economicofinancer i comptable.

Programa:

Cinquena sessió
13 de desembre de 2017, de 16:00h-17:30h
“Conveni i liquidació”. Ponent: Sr. José Antonio Jiménez González, advocat:

 1. Requisits formals del conveni.
 2. Contingut del conveni.
 3. Tramitació i aprovació del conveni.
 4. La proposta anticipada de conveni.
 5. Obertura de la fase de liquidació i efectes.
 6. El Pla de Liquidació.
 7. Rendició de comptes.

Veure Programa complet

Metodologia:

Hem estructurat el Curs en 6 sessions presencials, que abastaran els aspectes fonamentals del concurs de creditors. Cada una de les quals estarà orientada per un Ponent, que es duran a terme a la seu del Col·legi d'Advocats de Tarragona.

Amb vista a justificar la realització efectiva del Curs pels interessats s'exigirà el lliurament en els terminis corresponents (fins a les 15 hores del dia posterior a la celebració de la ponència), dels exercicis que es facilitaran i que s'estructuraran sobre la base de l'exposició d'un supòsit pràctic i una sèrie de preguntes fonamentalment tipus test.

Cadascuna de les Ponències consistirà en el desenvolupament d'un dels aspectes del concurs (ex: L'informe de l'Administració Concursal. Determinació de les masses activa i passiva). La ponència s'iniciarà amb una exposició oral, com a preludi a la resolució conjunta de l'exercici plantejat. La idea és que sota l'adreça del ponent participin els assistents i es plantegin no només les solucions a l'exercici sinó qüestions que puguin sortir a la llum dels supòsits pràctics plantejats o uns altres que es puguin plantejar.


Matrícula:
Col·legiats a l'ICAT: Gratuït.

Altres: 30€ Cal enviar per correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb el comprovant de l'ingrés fet al Núm. de compte. ES19-3191-0507-25-4582583524 BCOEESMM191.

Modalitat:
Presencial.

Lloc:
Saló d'actes del Col·legi.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..