Saltar als continguts principals.

Curs d'especialització lletrada en Estrangeria (2017)

20/09/2017 15:00

Organitza:
Consell de l’Advocacia Catalana.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ PER PART DEL CICAC.
HABILITA L’ACCÉS AL TO D’ESTRANGERIA SOBRE LA DONA EN AQUELLS COL·LEGIS QUE AIXÍ HO HAGIN ACORDAT.

Dates i Horaris:
38h (32h de contingut teòric; 6h de sessions pràctiques; 2h de prova presencial obligatòria).

Sessions teòriques: (Dilluns i Dimecres).

20/09/17: de 15:00h a 17:00h ICA SABADELL
27/09/17: de 15:00h a 17:00h ICA SABADELL
02/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SABADELL
04/10/17: de 13:00h a 15:00h ICA SABADELL
09/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SABADELL
11/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SABADELL
16/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SABADELL
18/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT
23/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT
25/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT
30/10/17: de 15:00h a 17:00h ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT
06/11/17: de 15:00h a 17:00h ICA TARRAGONA
08/11/17: de 15:00h a 17:00h ICA TARRAGONA
13/11/17: de 15:00h a 17:00h ICA TARRAGONA
15/11/17: de 15:00h a 17:00h ICA TARRAGONA
20/11/17: de 15:00h a 17:00h ICA TARRAGONA

Sessions pràctiques:
El període de pràctiques es realitzaran des del 21 de novembre de 2017 fins al 14 de desembre de 2017. L’organització de les sessions anirà en funció de les disponibilitats de cada Col·legi i dels alumnes. (Se us informarà al llarg del curs)

Data prova:
Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA en els diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya, es portarà a terme el divendres 15 de desembre de 2017, des de les 14:00 fins a les 16:00h. (El CICAC es reserva el dret de modificar la data de la prova final en cas que ho considerés convenient)

Consistirà en una prova tipus test en base al plantejament d’un supòsit pràctic.

La durada màxima serà de dues hores.

Programa:
Sessió 1. Dimecres 20 de setembre de 2017
Presencial des de l’ICA Sabadell
Horari de 15:00h a 17:00h

Inauguració del Curs
Excm. Sr. Manolo Hernández Martín, Degà  de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.

La crisi global dels desplaçaments forçats; causes, respostes i drets dels refugiats. 
Ponent: Sr. Gonzalo Sánchez-Terán Cooperant.

Sessió 2. Dimecres 27 de setembre de 2017
Presencial des de l’ICA Sabadell
Horari de 15:00h a 17:00h

Els drets i deures del estrangers a Espanya. Control d' entrada. Visats. Denegacions d'entrada. L'assistència lletrada en frontera i els Convenis de readmissió.
Ponent: Excm. Sr. Joan Ramón Puig Pellicer, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres.

Sessió 3. Dilluns 2 d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sabadell
Horari de 15:00h a 17:00h

El règim general I: Autoritzacions de residència  per circumstàncies excepcionals: l'arrelament i les causes humanitàries. La reagrupació familiar i la residència  dels menors. La renovació  i la modificació  d' aquestes autoritzacions.
Ponent: Sra. Ana Maria Vidal, Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de  Mataró.

Sessió 4. Dimecres, 4 d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sabadell
Horari de 15:00h a 17:00h

El règim general II: el règim jurídic de les activitats laborals dels estrangers a Espanya i de les autoritzacions d'estada: estudiants i investigadors. Autorització de residència i treball inicial per compte aliè i per compte propi. La renovació  i la modificació d'aquestes residències.
Ponent: Sra. Ana Homet, Advocada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Sessió 5. Dilluns 9, d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sabadell
Horari de 15:00h a 17:00h

El règim general III. Accés a la residència de llarga durada. Denegacions i extincions. L'adquisició de la nacionalitat espanyola.
Ponent: Sra. Ana Homet, Advocada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Sessió 6. Dimecres 11, d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sabadell
Horari de 15:00h a 17:00h

Règim comunitari I. Inscripció en el Registre. Accés a la residència dels familiars. La regulació de la família extensa i la llarga durada.
Ponent: Sra. Alicia Sánchez, Advocada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Sessió 7. Dilluns 16, d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sabadell
Horari de 15:00h a 17:00h

Règim comunitari II. Les dificultats dels ascendents  familiars de comunitaris per accedir a la residència. L'assistència sanitària i el concepte d'estar a càrrec. Jurisprudència actual.
Ponent: Sra. Alicia Sánchez, Advocada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Sessió 8. Dimecres 18, d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sant Feliu de Llobregat
Horari de 15:00h a 17:00h

El règim jurídic sancionador I. Principis generals. Tipus de procediments. L'expulsió del territori. Mesures cautelars: l’internament.
Ponent: Sra. Madgalena Pérez, Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.

Sessió 9. Dilluns, 23, d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sant Feliu de Llobregat
Horari de 15:00h a 17:00h

El règim jurídic sancionador II. Anàlisis de la sentència del Tribunal de Justícia de la CE de 23/04/2015. Estratègies de defensa. Les detencions il·legals. L'habeas corpus. L'expulsió del territori dels comunitaris: els conceptes d'ordre públic i seguretat interior.
Ponent: Sra. Olga Hernández, Advocada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Sessió 10. Dimecres 25, d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sant Feliu de Llobregat

Horari de 15:00h a 17:00h

Dret penal i dret penitenciari. L'expulsió judicial i la regulació de l'article 89 del CP.
Ponent: Sra. Ana Maria Coloma, Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

Sessió 11. Dilluns 30, d’octubre de 2017
Presencial des de l’ICA Sant Feliu de Llobregat
Horari de 15:00h a 17:00h

El procediment contenciós administratiu. Les mesures cautelars i cautelaríssimes. Jurisprudència actual del TSJC i del TS.
Ponent: Il·lm. Sr. Hèctor García Morago, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sessió 12. Dilluns 6 de novembre de 2017
Presencial des de l’ICA Tarragona
Horari de 15:00h a 17:00h

La protecció internacional I. El dret d'asil. L'estatut de refugiat i la protecció subsidiària. L'extensió familiar i la reagrupació familiar).
Ponent: Sr. Jose Luis Nvumba, Advocat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Sessió 13. Dimecres 8 de novembre de 2017
Presencial des de l’ICA Tarragona
Horari de 15:00h a 17:00h

La protecció internacional II- Anàlisi i garanties dels procediments d' asil en frontera, en territori i en el CIE. Protocols d'actuació dels operadors jurídics.
Ponent: Sra. Anna Figueras, Advocada de CEAR i del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Sessió 14. Dilluns 13 de novembre de 2017
Presencial des de l’ICA Tarragona
Horari de 15:00h a 17:00h

La protecció internacional III- El tràfic de persones: protecció a les víctimes en la llei d'asil i en la normativa d'estrangeria. Indicadors i detecció. Protocols actuals. La xarxa d'atenció i serveis.
Ponent: Sra. Rosa Cendon, Coordinadora de sensibilització de l' Associació SICAR Adoratrius.

Sessió 15. Dimecres 15 de novembre de 2017
Presencial des de l’ICA Tarragona
Horari de 15:00h a 17:00h

Els menors no acompanyats: intervenció lletrada en els procediments de desemparament, tutela i repatriació. La prova de la determinació de l'edat.
Ponent: Sr. Albert Pares, Advocat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i de l' Associació Noves Vies.

Sessió 16. Dilluns 20 de novembre de 2017
Presencial des de l’ICA Tarragona
Horari de 15:00h a 17:00h

L'actuació lletrada dins del torn d'ofici. Els nous Protocols en matèria del dret d'estrangeria i del dret d'asil.
Ponent: Sr. Miquel Puiggalí, Coordinador del Torn d’Ofici del Consell de l’Advocacia Catalana.

 

Preus:
Presencial/Videoconferència/Streaming Col·legiats CICAC: 165€.
Altres NO COL·LEGIATS CICAC: 210€

Per a inscriure’s cal enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com. La matrícula es girarà a través del compte col·legial.

Un cop iniciat el curs no és possible la devolució de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

Certificat:
Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres formats: Presencial/Videoconferència/Videostreaming (comprovació per part del CICAC).
  • Assistit presencialment a 6 hores lectives de pràctiques al Col·legi d’Advocats corresponent.
  • Superat la prova final obligatòria.

Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat d’internet (videostreaming) i  no realitzin ni pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció que no habilita per a la intervenció.

Modalitat:
Semi-presencial.

Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell

Lloc:
Per videoconferència a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
Seus presencials: Il·lustres Col·legis d’Advocats de Sabadell, Sant feliu de Llobregat i Tarragona.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..